مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی: سعید اصلانی

 

 

 

 

رواندرمانی انفرادی با رویکرد پویشی کوتاه مدت فشرده(ISTDP) 


 

 

سوابق تحصیلی

 

- کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائیتهران.

- کارشناسی، روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

سوابق شغلی و بالینی

 

 - رواندرمانی با رویکرد پویشی کوتاه مدت فشرده (ISTDP) درکلینیک رِست، تهران (از سال 94 - همه روزه بجز پنجشنبه ها )

 - رواندرمانی با رویکرد پویشی کوتاه مدت فشرده (ISTDP) در کلینیک بینش نو (از سال 97 - فقط پنجشنبه ها )

- رواندرمانی با رویکرد پویشی کوتاه مدت فشرده (ISTDP) در کلینیک سروش (از سال 92  تا 94)

 

 

کارگاه ها و دوره های علمی گذرانده شده

 

 

- شرکت در کارگاه رواندرمانی گروهی با رویکرد روانکاوی، دکتر علیرضا عابدین، افق های نوین تحول، 1396

- شرکت در کارگاه پیشرفتهISTDPبه مدت 12 ساعت، تدریس توسط دکتر نیما قربانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1395.

 -شرکت در کارگاه پیشرفتهISTDPبه مدت 20 ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک گروه روانشناسی دانا،1394.

- شرکت در کارگاه ISTDP به مدت 48 ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک گروه روانشناسی دانا،1394.

- شرکت در کارگاهISTDP به مدت 18 ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک دین یار، 1394.

- شرکت درکارگاهISTDP به مدت 50 ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو، 1391.

- شرکت در کارگاه ISTDP به مدت 20 ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، 1390.

- شرکت در کارگاهتشخیص پویشی (PDM) به مدت 14 ساعت، تدریس توسط دکتر مهدی سرافراز، کلینیک روانشناختی رای، 1394.

 - شرکت در کارگاه آموزشی تست تشخیص بالینیSwapبه مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک دین یار، 1394.

 - شرکت در کارگاه سکس تراپی به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر محسن دهقانی، کلینیک کیهان، 1394.

 - شرکت در کارگاه مشاوره قبل ازدواج به مدت 8 ساعت، تدریس توسط دکتر محسن دهقانی، کلینیک کیهان، 1394.

  - شرکت در کارگاه اختلالات جنسی مقدماتی و پیشرفته به مدت 35ساعت، تدریس توسط دکتر آرش رمضانی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 1394.

  - شرکت در کارگاه زوج درمانی هیجان مدار (EFT) به مدت 15 ساعت، تدریس توسط دکتر ذوالفقاری، کلینیک کیهان، 1394

 - شرکت در کارگاه زوج درمانی به مدت 18 ساعت، تدریس توسط دکتر آرش رمضان، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 1394.

- شرکت در کارگاه زوج درمانی  STOP به مدت 15 ساعت، تدریس توسط علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، 1394.

- شرکت در کارگاه رواندرمانی کوتاه مدت عینی (STOP) به مدت 15 ساعت، تدریس توسط علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، 1393.

 -شرکت در جلسات تحلیل سریالintreatment به مدت 15 ساعت، توسط دکتر علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، 1391.

 -شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل آزمونTATبه مدت 6 ساعت، تدریس توسط دکتر علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، 1391.

 -شرکت در کارگاه تحلیل نقاشی به مدت 6 ساعت، تدریس توسط دکتر شهلا پاکدامن، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، 1390.

- شرکت در اولین کنگره روانکاوی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

 

 

 

کارگاه ها و دوره های علمی برگذارکننده

 

- گروه درمانی برای اختلالات سومصرف مواد، کلینیک درمان سومصرف مواد سروش، تابستان94

- سمینار تاثیر رواندرمانی بر کارکرد و ساختار مغز، دانشکده روان شناسی علامه طباطبایی تهران، بهمن ماه 94

- کارگاه عشق و دلبستگی، کلینیک روانشناختی رسـت ، شهریور ماه96

 

 

مقاله


* مروری بر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت: مبانی تا عمل،  فصلنامه رویش روان شناسی.  

* تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز،  مجله رویش روان شناسی  

* اعتیاد در نوجوانان : مروری بر مباحث عصب شناختی، مجله رویش روان شناسی  

* مروری بر حافظه شرح حال و سالمندی، مجله روانشناسی رویش

 

 

 

 

 

 

علم روانشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است.

آخرین کارگاه ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1396

گروه درمانی

دوشنبه, 23 مرداد 1396

عشق و دلبستگی

آخرین مقالات

دوشنبه, 20 شهریور 1396

اوتیسم

یکشنبه, 08 مرداد 1396

علائم اضطراب و مکانیزمهای دفاعی