سعید اصلانی

رواندرمانی پویشی کوتاه مدت و فشرده1   

------------

 

 

https://telegram.me/Restclinic 


http://www.restclinic.com  

https://www.instagram.com/restclinic

 

سعید اصلانی                                                                                                               

رواندرمانی پویشی

 

برگرفته از:

قربانی، نیما. (1382). رواندرمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت؛ مبادی و فنون. تهران: انتشارات سمت.

قربانی، نیما. (1395) از خط تا مثلث تعارض؛ انتشارات بینش نو.

مالان، دیوید،. و دلاسلوا، کاگلین،. (1391)، دگرگونی زندگی ها، ترجمه علیرضا طهماسب، انتشارات بینش نو.

 قربانی، نیما. (1395)، من به روایت من ، انتشارات بینش نو.

 

Coughlin Della Selva, P. (1996). Intensive short-term dynamic psychotherapy. New York: John Wiley.

Abbass, A., Town, J. M., & Driessen, E. (2013). Intensive short-term dynamic psychotherapy: A review of the treatment method and empirical basis. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 16(1), 6-15.

Intensive short-term dynamic psychotherapy: a review of the treatment method and empirical basis.2013

Abbass, A., Town, J. M., & Driessen, E. (2013). Intensive short-term dynamic psychotherapy: A review of the treatment method and empirical basis. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 16(1), 6-15

Malan, D., & Della Selva, P. C. (2007). Lives transformed: A revolutionary method of dynamic psychotherapy. Karnac Books

علم روانشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است.

آخرین کارگاه ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1396

گروه درمانی

دوشنبه, 23 مرداد 1396

عشق و دلبستگی

آخرین مقالات

دوشنبه, 20 شهریور 1396

اوتیسم

یکشنبه, 08 مرداد 1396

علائم اضطراب و مکانیزمهای دفاعی