رست کلینیک

10 عادت زوج های شاد

مارک گولستون در مقاله ی انتشار یافته ی خود در مجله ی سایکولوژی تودی 10 عادت زوج های شاد را عنوان می کند و انجام این عادات را برای بهتر شدن روابط زناشویی پیش نهاد می کند.

 

ادامه مطلب...