کارگاه هاکارگاه های تخصصی و مهارتی

گروه درمانی با رویکرد روانپویشی
(ویژه دانشجویان روانشناسی و مشاوره)


-افزایش مهارت تحلیل رفتار خود و دیگران
- تجربه درمان تجربه ای در فرایند گروه
-تبیین نقش ناسالم در موقعیت های مختلف
- آشنایی با احساسات ...

گروه درمانی با رویکرد روانپویشی
(ویژه دانشجویان ...

كامل بخوانيد


بررسی مفهوم عشق و دوست داشتن در ساحت نظریه های روانپویشی
 بررسی انواع عشق سالم و ناسالم
 تببین  الگوی انتخاب شریک عاطفی بر اساس نقش الگوی دلبستگی و نقش ناهشیاری
 اجرای آزمون سبک های دلبستگی و عشق


...


بررسی مفهوم عشق و دوست داشتن در ساحت نظریه های ...

كامل بخوانيد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل ...

كامل بخوانيد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل ...

كامل بخوانيد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل ...

كامل بخوانيد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل ...

كامل بخوانيد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل ...

كامل بخوانيد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های رست کلینیک تماس حاصل ...

كامل بخوانيد

علم روانشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است.

آخرین کارگاه ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1396

گروه درمانی

دوشنبه, 23 مرداد 1396

عشق و دلبستگی

آخرین مقالات

دوشنبه, 20 شهریور 1396

اوتیسم

یکشنبه, 08 مرداد 1396

علائم اضطراب و مکانیزمهای دفاعی